Odborná porota

Předseda

prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek, FUA TU v Liberci, Fránek Architects

Členové

doc. Ing. arch. Antonín Novák, ARCHITEKTI D.R.N.H.
doc. Ing. arch. Michal Kohout, FA ČVUT v Praze, Centrum kvality bydlení o. s., UNIT architekti s.r.o.
Ing. arch. Regina Loukotová, Ph.D., ARCHIP, GEM architects, s.r.o.
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, reSITE, ARCHIP, ERA21

Profily porotců

prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek, FUA TU v Liberci, Fránek Architects

narozen 26. 8. 1961 v Boskovicích

Studia
1980–1985 Fakulta architektury VUT v Brně

Odborná praxe
1986–1989 – ÚHA Blansko
1989 zakládá firmu Zdeněk Fránek architect & associates
1994–1996 externí přednášející na FA VUT Brno

Současné aktivity
Pracuje v Brně, od roku 2004 ve vlastním ateliéru na Kamenné ul. č. 13, žije v Blansku.
Od 2006 je profesorem na FUA TU v Liberci. Od 2013 děkanem FUA TU v Libereci.
Více >>


doc. Ing. arch. Antonín Novák, ARCHITEKTI D.R.N.H.

Po ukončení gymnázia byl roku 1981 přijat na Fakultu architektury VUT v Brně. Studium obhájil diplomovou prací na katedře občanských staveb studií obchodního domu do Znojma.

Po absolvování základní vojenské služby roku 1988 nastoupil jako projektant do brněnské pobočky Obchodního projektu, kde se podílel na studiích a prováděcích projektech prodejen do moravských vesnic. V roce 1990 odchází do družstva Stavoprogres, kde se podílí na projektové dokumentaci zpracovávané pro stavební složku družstva.

V roce 1991 pracuje ve vídeňské kanceláři prof. Arch. W. Holzbauera a podílí se na vypracování plánů na Administrativní středisko IBM ve Vídni a na Správním centru Austria bank ve Vídni.

Po této zahraniční zkušenosti získává roku 1993 osvědčení o autorizaci České komory architektů a zakládá s Ing. arch. Petrem Valentou projekční kancelář, Atelier DRNH, který získal za dobu své činnosti více než dvě desítky cen, nominací a odměn v různých architektonických soutěžích. Prakticky všechny realizace ateliéru jsou zveřejňovány v odborném tisku a prezentovány na četných výstavách u nás i v zahraničí. Člen porot architektonických soutěží.

V roce 1994 byl členem Vědecké a umělecké rady děkana FA VUT v Brně a Obce architektů. Roku 2006 jmenován členem Rady studijního programu na FA VUT v Brně. Od roku 2001 do 2008 působil jako externí pedagog na FA VUT v Brně, Spolu s ateliérem Kuba-Pilař založil Cenu Johna Hejduka pro nejlepší bakalářské práce studentů FA VUT v Brně. Autor textů pro odborná periodika, pro sloupek na odborném e-portálu Archiweb a v roce 2012 pravidelný sloupek v měsíčníku Art and Antiques.

Od 1. 9. 2010 je vedoucím Ateliéru navrhování Novák - Balda na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci a v roce 2013 obhájil habilitační práci na FA ČVUT v Praze.


doc. Ing. arch. Michal Kohout, FA ČVUT v Praze, Centrum kvality bydlení o. s., UNIT architekti s.r.o.

(*1964)
vedoucí ústavu nauky o budovách na Fakultě architektury ČVUT v Praze

V letech 1982-88 studoval na FA ČVUT a Akademii výtvarných umění v Praze. Pracoval v řadě ateliérů v České republice, Velké Británii a Španělsku. Před založením společnosti Unit architekti byl po dobu šestnácti let společníkem kanceláře Jiran Kohout architekti, v rámci které se podílel na vzniku více jak 30 staveb, které jsou pravidelně publikovány v českém i zahraničním odborném tisku a mnohé byly oceněny v rámci přehlídek české architektury. Michal Kohout vede na FA ČVUT v Praze ateliér (s D. Tichým) a výuku cyklu soubory staveb na ústavu urbanismu. V roce 2011 získal akademický titul docent a stal se garantem programu bydlení. Je spoluzakladatelem výzkumné organizace Centrum kvality bydlení a nakladatelství Zlatý řez, kde spoluedituje stejnojmenný časopis a řadu průvodců po moderní architektuře České republiky (Praha, 1995 a Morava a Slezsko, 2005). V roce 2002 editoval Ročenku české architektury, jejíž předmluva Veřejné důvěrnosti byla zařazena do sborníku kritických textů o evropské architektuře „looking at european architecture: a critical view“ (2008, CIVA). www.unitarch.eu


Ing. arch. Regina Loukotová, Ph.D., ARCHIP, GEM architects, s.r.o.

*1971 Pardubice, ČR
1990-1997 Fakulta architektury ČVUT v Praze, magisterské studium
1997-2005 Fakulta architektury ČVUT v Praze, Ph.D.
2001 Arkitekthoeyskolen, Oslo, Norsko
2001-2003 vyučující na Fakultě architektury ČVUT v Praze
od 1997 vlastní praxe
od 2000 GEM architects
od 2010 rektorka Architectural Institute in Prague

Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, reSITE, ARCHIP, ERA21

Osamu Okamura (*1973, Tokio-Japonsko) je architekt, programový ředitel mezinárodního festivalu a konference pro obyvatelnější města reSITE – s podporou grantového programu Nadace Vodafone „Rok jinak“ -, odborný garant, koordinátor a dříve dlouholetý šéfredaktor architektonického časopisu ERA21. Přednáší Project Presentation na Architectural Institute in Prague. Přednášel Visegrad Intercity Seminar in Architecture na Fakultě architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Externě přednášel na FF MU v Brně, pro Syracuse University Strasbourg a International Institute for the Study of Culture and Education Dolnoslezské univerzity ve Vratislavi. Byl externím spolupracovníkem ČRo3 Vltava a externě spolupracoval s Moravskou galerií v Brně. Je nezávislým nominátorem Ceny Evropské unie za současnou architekturu – Ceny Miese van der Rohe - za Českou republiku, členem Sboru expertů Evropské ceny za městský veřejný prostor a odborným poradcem Metropolitní ozvučné desky Rady hl. m. Prahy v otázkách rozvoje města. Byl členem Umělecké a vědecké rady Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Je absolventem Fakulty architektury ČVUT v Praze a Akademie výtvarných umění v Praze - oboru konceptuální tvorba. Absolvoval studijní pobyt na Ecole d’Architecture de Nantes ve Francii. Kromě architektury se zabývá též sociálně-ekologickými projekty a site-specific uměním. Žije v Praze.